Palveluehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kotisihuolto Oy:n (3200031-2) (jäljempänä Toimittaja)
asiakkailleen toimittamiin palveluihin.

Näitä ehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja sopimusehtojen kohdan 6.2. mukaisesti,
tiedottaen siitä etukäteen.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas tilaa (jäljempänä Tilaaja) palvelun ja Toimittaja on vahvistanut
tilauksen. Vahvistus tehdään sähköpostitse, ellei toisin ole sovittu.

Tilaajalla on lupa siirtää sopimus kiinteistön/rakennuksen omistusoikeuden siirtyessä kohteen
uudelle omistajalle. Tällöin Tilaajan tulee ilmoittaa kohteen uuden omistajan yhteystiedot palvelun
toimittajalle. Tilaajia pyydetään olemaan muuttojen yhteydessä info@kotisihuolto.fi.

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yritykselle tai
kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyiden yhteydessä tai siihen rinnastettavissa olevassa
tilanteessa.

3. Sopimuksen kesto

Sopimuskausi on kuusi (6) kuukautta. Sopimuskausi sisältää yhden (1) huoltokerran. Molemmat
osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen viimeistään 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä
ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle osapuolelle tai sopimus uusiutuu seuraavalle 6 kuukauden
ajanjaksolle.

4. Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palvelusopimuksen mukainen huoltoprosessi sisältää seuraavat työvaiheet:

 • Hajulukkojen tyhjennys ja puhdistus
 • Lattiakaivojen puhdistus
 • Ilmanvaihtokoneen / raitisilmasuodattimien vaihto
 • Pesukoneiden sihtien puhdistus (astianpesukone ja pyykinpesukone)
 • Märkätilojen silikonien tarkastus
 • Julkisivun kunnon silmämääräinen tarkastus
 • Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus
 • Vuotokaukaloiden tarkastus
 • Vikavirtasuojan testaus
 • Palovaroittimien tarkastus ja paristojen vaihto (pois lukien ulkopuolisten palveluntarjoajien
  järjestelmät)
 • Ulko-ovien lukkojen ja saranoiden öljyäminen
 • Välikaton silmämääräinen tarkastus**
 • Vesikaton pinnan ja läpivientien silmämääräinen kuntotarkastus, tasakatoilla kattokaivojen
  tarkastus (joka toisella käynnillä)
 • Rännikaivojen puhdistus
 • Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön harjaus*
 • Salaojakaivojen tarkastus *

* Mikäli kohteesta löytyy kyseiset laitteet/rakenteet.

**Mikäli kohteessa on pääsy välikatolle.

Toimittaja asettaa Tilaajan saataville jokaisen huoltokäynnin jälkeen (max. 5 työpäivän) kuluessa
raportin huollosta palveluun liittyvään sähköiseen huoltokirjaan. Raportista käy ilmi
huoltoprosessissa tehdyt työvaiheet sekä huoltoprosessin aikana tehdyt havainnot. Huoltokirjan
ollessa kehitysvaiheessa Toimittaja pidättää oikeuden toimittaa huoltoraportit sähköpostitse.

Huoltojen yhteydessä tarvittavat ilmanvaihtoon liittyvät suodattimet ja muut varaosat veloitetaan
erikseen ellei toisin ole sovittu.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta tehdä huoltokäyntejä, mikäli Tilaaja on jättänyt palvelun
kuukausimaksuja/laskuja maksamatta.

Tilaaja järjestää huoltoteknikolle esteettömän pääsyn kaikkien tarkastuksen/huollon kohteena
oleville laitteille/paikkoihin. Mikäli välikaton sisäänkäynnin korkeus on yli neljä metriä (4m),
vaaditaan Tilaajan järjestämä turvallinen kulku välikatolle. Mikäli huonekorkeus on yli kolme metriä
kaksikymmentä senttimetriä (3,2m), tulee Tilaajan järjestää turvallinen pääsy huollettaville ja
tarkastettaville kohteille. Mikäli huollettavat kohteet/laitteet eivät ole havaittavissa (esim.
maanpinnan alle hautautuneet salaojakaivojen kannet) tai tavoitettavissa (esim.
ilmanvaihtokoneelle pääsy estynyt ulkopuolisten esteiden vuoksi), ei huoltoa näille suoriteta.

Toimittaja ehdottaa Tilaajalle ajankohtaa huollolle vähintään kaksi viikkoa (2 viikkoa) etukäteen.

Tilaaja vahvistaa, sopiiko tämä ajankohta. Mikäli Tilaaja ei vastaa yhteydenottoihin eikä Tilaajaa
tavoiteta voi huoltokäyntien taajuus poiketa suunnitellusta huoltotiheydestä.

Havainnot ovat aistinvaraisia ja toimittaja ei vastaa mahdollisista piilevistä ja / tai vaikeasti
havaittavista vaurioista, joita ei ole havaittu palvelusopimuksen mukaisessa huoltoprosessissa.

Toimittaja ei vastaa millään tavalla Tilaajan rakennuksen tai rakennusosien kunnosta eikä laitteiden
toiminnasta vaan huoltaa palveluehtojen mukaisesti laitteet ja arvioi laitteiden ja rakennusosien
kunnon.

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijaa palvelun tuottamisessa. Toimittaja vastaa siitä, että
huoltopalvelujen tuottamisessa käytettävillä alihankkijoilla on voimassaolevat vastuuvakuutukset.

Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus välittömien vahinkojen osalta rajoittuu Tilaajan
sopimuskauden aikana maksamaan palvelun hintaan. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

5. Maksu ja maksuehdot

Tilaaja voi valita itse laskutuskauden pituuden. Laskutuskausien pituudet ovat 1kk, 3kk, 6kk ja 12kk.

Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilaskulla. Mikäli asiakas haluaa paperilaskun, siitä
veloitetaan 3 € käsittelymaksu jokaisen laskun yhteydessä.

Toimittaja perii viivästyneille maksuille vähintään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisen
viivästyskoron. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa kulloinkin noudatettavan maksuehdon
mukaisesti eräpäivästä.

Toimittajalla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintätoimistolle perittäväksi.

6. Muut ehdot

6.1 Ylitsepääsemätön este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa
korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu
ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (”force majeure”) katsotaan sellainen sopimuksen
täyttämisen estävä, sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava
tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää
eikä voittaa.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen
täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen
on pidettävä kohtuullisena.

6.2 Palveluehtojen ja toimintatavan muutokset

Tilaajalle tai tilaajan yhteyshenkilölle ilmoitetaan sähköpostitse uusista palveluehdoista vähintään
kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Uudet sopimusehdot astuvat voimaan aikaisintaan
seuraavan sopimuskauden vaihtuessa. Mikäli asiakas ei ole hyväksy muuttuneita palveluehtoja, voi
asiakas irtisanoa palvelun päättymään alkaen päivästä, jolloin uudet palveluehdot tulisivat voimaan.

Toimittaja kehittää jatkuvasti palveluitaan ja sillä on oikeus kehittää palveluidensa sisältöä.
Palveluehtoja voidaan muuttaa myös mikäli toimintaa koskevat lait tai viranomaismääräykset
muuttuvat.

6.3 Henkilötietojen käsittely

Tämän sopimuksen erillinen liite, jonka ajantasainen versio on julkaistuna toimittajan verkkosivuilla
www.kotisihuolto.fi/tietosuojaseloste 

Ota yhteyttä, mikäli haluat olla mukana pitämässä suomalaisia koteja kunnossa!

Käytämme evästeitä parantaaksemme palveluidemme käyttökokemusta. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästekäytäntömme. Lue lisää evästeistä.

Tilaus lähetetty!

Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.